Vi ger dig bättre resultat!

Skjöldebrand Consulting erbjuder bättre resultat och ökad försäljning via den egenutvecklade GPS-modellen baserad på 30 års erfarenhet.
Vi bjuder alla nya kunder på 1 kostnadsfri konsulttimme där vi tillsammans går igenom ert behov.

 

Vad är en Gamestarter?

Vi använder oss av en egenutvecklad GPS-modell där vi tar ett helhetsgrepp runt er produkt vara eller tjänst.

Goal – Mål

Tillsammans bestämmer vi vilket resultat som skall uppnås. Vi gör en behovsanalys för att se vad det behövs för åtgärder för att skapa förutsättningar för att målen skall uppnås.

Plan – Upprättande av strategi för att uppnå målet och kontinuerlig coachning ifrån start till mål.

Success – När målet ska vara uppnått

Det finns ingen genväg för att göra en förändring för att snabbt öka sin försäljning. Det handlar om att arbeta metodiskt och målmedvetet. 

Vi arbetar långsiktigt med våra kunder där målet är att implementera verktyg och metoder som skall bidra till ökad omsättning.

Med rätt paketering (Se flik ”paketering”), målsättning och strategi skapar vi ett varaktigt resultat.